Elekter

Käidukorraldus;
Elektripaigaldiste hooldus;
Valgusallikate ja valgustite vahetus;
Elektritööd, ehitus ja remont:

Gaas

Gaasipaigaldiste järelevaataja teenus;
Gaasipaigaldiste hooldus;
Gaasikatlamajade ehitus ja remont;
Gaasilekete kontroll.

Kliima/ventilatsioon

Kliimaseadmete hooldus, ehitus ja remont;
Soojuspumpade hooldus,ehitus ja remont;
Külmatehnika hooldus; ehitus ja remont;
Ventilatsiooniseadmete hooldus, filtrite vahetus, seadistus.

Sanitaartehnilised tööd

Vesivarustuse ja kanalisatsiooni hooldus;
Vesivarustuse ja kanalisatsiooni ehitus ja remont;
Ummistuste likvideerimine;
Veetrasside lekkeotsing;
Tarbevee soojusvahetite ja boilerite läbipesu;
Survetõstepumpade kontroll ja seadistus;

Soojussõlm

Soojussõlme hooldustööd;
Soojussõlme remondi ja ehitustööd;
Soojussõlme automaatika seadistamine;
Paisupaakide vasturõhu kontroll ja täitmine;
Soojusvahetite ja küttepüstikute läipesu

Õlikatlamajad

Õlipõletite hooldus ja seadistamine;
Õlikatelde puhastus.

Muud teenused ja tööd

Ehitustarandid;
Katused;
Fassaadid;
Arboristiteenused;
Eripuhastustööd;
Sisekoristus;
Välikoristus;
Haljastus.